Alla bilar behöver regelbunden service

 vinterdäck

Service är något som varje bil kommer att behöva och bilen behöver den regelbundet för att se till att den går smidigt. Det finns så många delar i en bil och det är uppenbart att något kan gå fel. Även när det verkar som om det inte är något fel med det kan det finnas små defekter som växer och kan utvecklas till större problem över tid. Ju tidigare du kan hitta problem desto lättare tenderar det att vara att fixa dem. Kostnaden tenderar att följa det också, ju längre du väntar och desto större blir problemet, desto dyrare blir det att fixa det.

 

När du köper en bil har de redan lagt ut en serviceplan för den som finns i bilens servicemanual. Detta indikerar vad som ska kontrolleras och ändras vid varje tillfälle för bilservice. Detta följer den förväntade livslängden för olika delar, så att de kommer att ändras före nedbrytningen. Delar som stötdämpare kommer att ha en förväntad livslängd, de kan gå sönder innan det, men om de inte har ändrats, kommer de att ändras under tjänsten vid det tillfället när deras livstid slutar.

 

Du kanske behöver mycket extra service under året, planen som anges i servicemanualen är helt enkelt, men en bil kan behöva mycket mer. Eftersom vi alla är olika kommer våra bilar att köras och underhållas annorlunda. Det innebär att du inte kan förvänta dig att alla bilar ska agera på samma sätt. Därför måste din bil vara väl underhållen och när du känner att vissa delar kan behöva service är det dags att besöka din bilverkstad.

 

Dina bromsar är i behov av bromsservice då de slits medan du kör och bromsar, vilket också beror på din körstil, eller dina stötdämpare kan ha nått slutet på sin livstid och börjat läcka vilket orsakar att bilen uppträder konstigt och negativt påverkar körkomforten. Besök sedan verkstad och låt dem ändra dem åt dig. Allt detta är en del av normal bilservice, trots att den inte är planerad i servicemanualen. Den här typen av bilservice behövs för att se till att din bil är i gott skick.

 

Även ett oljebyte är viktigt för att hålla motorn i bra skick. Kolvslitaget minskar och effektiviteten ökar om du har regelbundet oljebyte, vilket kan behövas 1 till 2 gånger per år. Stötdämparna tenderar att hålla 3-4 år, men då du har 4 st så kommer de att bytas till och från.

 

Dina däcks livslängd beror på hur mycket du kör och hur du hanterar rotation av däcken mellan dina däckbyten mellan sommar- och vinterdäck. Men då du bara använder dina däck i stort sett halva året, så håller de längre än man tror. Se till att välja däck med lågt rullmotstånd så håller de längre. Elbilar och hybrider har högre slitage vilket gör att däcken slits snabbare och även att du måste rotera däcken mer ofta och att det kanske inte längre räcker med ditt vanliga däckbyte. Rotera då skillnaden i mönsterdjup är runt 2-3 mm och köp nya däck när mönsterdjupet är mindre än 4mm.

 

För mer information om var du kan få service på din bil, besök: https://vianor.se/